יום ב', יב’ בשבט תשפ”א
    דף הבית  |  אודות האתר  |  חייו בג'רבה  |  עלייתו ארצה  |  ראש הוועד בחצור  |  רב הישוב  |  הספר-דעה והשכל  |  ישיבת שערי דעה  |  שנותיו האחרונות  |  שדרות הרב  
כל שאר הארורים נאמרים בלשון הוה, ולא בלשון עתיד, ולמה אמר כאן אשר יעשה בלשון עתיד ולא אמר בלשון הוה ארור האיש העושה פסל ומסכה?
מצוות ביכורים וקריאתה היא מצווה המדריכה אותנו לעורר מחשבותינו ולצייר בלבבנו האמת בכוח דברי פינו.
"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"
'ענייני דיומא'
הרב עזיזי דיעי זצ"ל
הרב מרדכי דיעי
פרשת השבוע